اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

اعضای باشگاه
آرشیو

رضا آذری
20 سال

هافبک جوان در ابتدای لیگ هجدهم راهی استقلال شد. ...

بازیکن فعلی باشگاه
هافبک
حسین حیدری
20 سال

هافبک جوان با درخشش در لیگ های پایه تهران در ابتدای لیگ هفدهم استقلالی شد. ...

بازیکن فعلی باشگاه
هافبک
مهدی نوراللهی
20 سال

دروازه بان جوان امیدهای استقلال با شروع لیگ هجدهم دروازه بان سوم استقلال شد. ...

بازیکن فعلی باشگاه
دروازه بان
شاهین طاهرخانی
20 سال

مدافع جوان و آینده دار استقلال با شروع لیگ هجدهم آبی پوش شد. ...

بازیکن فعلی باشگاه
مدافع