اعضای باشگاه
امین حاج محمدی

امین حاج محمدی

سن: 1369

ملیت: ایران

مدافع جوان، متعصب و جنگنده استقلال در اولین تجربه خود با پیراهن استقلال توانسته است جایگاه خود در ترکیب استقلال را تثبیت کند. حاج محمدی برای هواداران استقلال یادآور نسلی از بازیکنان استقلال است که تعصب در آن حرف اول و آخر را می زند.

بازیکن فعلی استقلال