گالری عکس
نشست خبری مربیان استقلال ایران

عکس و گردآوری:رضا سعیدی پور

نشست خبری مربیان استقلال ایران

۰۶، خرداد، ۱۳۹۶