گالری عکس
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران

عکس و گردآوری:رضا سعیدی پور

تمرین تیم فوتبال استقلال ایران

۱۰، مهر، ۱۳۹۶