گالری عکس
ورود وینفرد شفر به ایران

عکس و گردآوری:رضا سعیدی پور

ورود وینفرد شفر به ایران

۱۱، مهر، ۱۳۹۶