جام حذفی
دوره فصل 97-96

دور یک شانزدهم نهایی

تیم میزبان تاریخ و مکان تیم میهمان

گل گهر سیرجان - 1

ساعت:17:45 ۱۷ - شهریور - ۱۳۹۶ ورزشگاه:اختصاصی گل گهر سیرجان

2 - استقلال تهران

دور یک هشتم نهایی

تیم میزبان تاریخ و مکان تیم میهمان

استقلال تهران - 2

ساعت:16:45 ۲۸ - مهر - ۱۳۹۶ ورزشگاه:آزادی تهران

1 - نساجی مازندران

دور یک چهارم نهایی

تیم میزبان تاریخ و مکان تیم میهمان

استقلال تهران - 3

ساعت:14:30 ۲۹ - آذر - ۱۳۹۶ ورزشگاه:آزادی تهران

0 - ایرانجوان بوشهر