اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

جام حذفی
دوره 97-98

دور یک شانزدهم نهایی

تیم میزبان تاریخ و مکان تیم میهمان

نفت مسجد سلیمان - 0

ساعت:20:30 ۱۰ - مهر - ۱۳۹۷ ورزشگاه:شهید بهنام محمدی

1 - استقلال تهران

دور یک هشتم نهایی

تیم میزبان تاریخ و مکان تیم میهمان

استقلال تهران - 2(1)

ساعت:16:30 ۱۰ - آبان - ۱۳۹۷ ورزشگاه:آزادی تهران

2(3) - سایپا