اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

جام حذفی
دوره 29

دور یک شانزدهم پایانی

تیم میزبان تاریخ و مکان تیم میهمان

نفت تهران - 5

ساعت:16:00 ۱۷ - مهر - ۱۳۹۴ ورزشگاه:تختی

1 - دیانای باقرشهر

تیم میزبان تاریخ و مکان تیم میهمان

استقلال اهواز - 5

ساعت:18:45 ۲۲ - شهریور - ۱۳۹۴ ورزشگاه:تختی

6 - کارای شیراز

تیم میزبان تاریخ و مکان تیم میهمان

سایپا - 4

ساعت:17:30 ۲۱ - شهریور - ۱۳۹۴ ورزشگاه:قم

1 - بازرگانی وشتانی آمل

تیم میزبان تاریخ و مکان تیم میهمان

پرسپولیس - 1

ساعت:18:40 ۲۱ - شهریور - ۱۳۹۴ ورزشگاه:آزادی

0 - پیکان تهران

تیم میزبان تاریخ و مکان تیم میهمان

سپاهان - 4

ساعت:16:30 ۲۰ - شهریور - ۱۳۹۴ ورزشگاه:اصفهان

0 - سفیر قزوین

تیم میزبان تاریخ و مکان تیم میهمان

راه آهن - 5

ساعت:16:30 ۲۰ - شهریور - ۱۳۹۴ ورزشگاه:اکباتان

1 - منطقه آزاد کیش

تیم میزبان تاریخ و مکان تیم میهمان

ذوب آهن اصفهان - 2

ساعت:18:45 ۲۰ - شهریور - ۱۳۹۴ ورزشگاه:فولادشهر

1 - بادران تهران

تیم میزبان تاریخ و مکان تیم میهمان

فولاد خوزستان - 6

ساعت:18:45 ۲۰ - شهریور - ۱۳۹۴ ورزشگاه:غدیر

0 - ایثار جیرفت

تیم میزبان تاریخ و مکان تیم میهمان

استقلال تهران - 5

ساعت:۱۸:۴۰ ۲۰ - شهریور - ۱۳۹۴ ورزشگاه:آزادی

0 - شهرداری سمنان

تیم میزبان تاریخ و مکان تیم میهمان

ماشین سازی تبریز - 2

ساعت:16:30 ۱۹ - شهریور - ۱۳۹۴ ورزشگاه:یادگار امام

0 - امید رزکان البرز

تیم میزبان تاریخ و مکان تیم میهمان

صبای قم - 2

ساعت:18:45 ۱۹ - شهریور - ۱۳۹۴ ورزشگاه:قم

1 - نیروی زمینی تهران

تیم میزبان تاریخ و مکان تیم میهمان

ملوان - 3

ساعت:17:00 ۱۸ - شهریور - ۱۳۹۴ ورزشگاه:انزلی

1 - عقاب نیرو هوایی تهران

تیم میزبان تاریخ و مکان تیم میهمان

پدیده مشهد - 4

ساعت:16:30 ۱۸ - شهریور - ۱۳۹۴ ورزشگاه:ثامن

1 - شهرداری کاشان

دور یک هشتم پایانی

تیم میزبان تاریخ و مکان تیم میهمان

استقلال تهران - 3

ساعت:16:30 ۱۳ - آبان - ۱۳۹۴ ورزشگاه:آزادی

1 - فولاد خوزستان

تیم میزبان تاریخ و مکان تیم میهمان

پدیده مشهد - -

ساعت:16:30 ۱۳ - آبان - ۱۳۹۴ ورزشگاه:ثامن

- - نفت تهران

تیم میزبان تاریخ و مکان تیم میهمان

ماشین سازی تبریز - 0

ساعت:16:00 ۳۰ - شهریور - ۱۳۹۴ ورزشگاه:یادگار امام

1 - ذوب آهن اصفهان

تیم میزبان تاریخ و مکان تیم میهمان

سیاه جامگان - 1

ساعت:16:00 ۲۹ - شهریور - ۱۳۹۴ ورزشگاه:مشهد

3 - سایپا

تیم میزبان تاریخ و مکان تیم میهمان

پرسپولیس - 1

ساعت:18:35 ۲۹ - شهریور - ۱۳۹۴ ورزشگاه:آزادی

0 - ملوان

تیم میزبان تاریخ و مکان تیم میهمان

صبای قم - 0

ساعت:18:30 ۲۹ - شهریور - ۱۳۹۴ ورزشگاه:قم

1 - تراکتورسازی

تیم میزبان تاریخ و مکان تیم میهمان

کارای شیراز - 1

ساعت:16:30 ۲۸ - شهریور - ۱۳۹۴ ورزشگاه:شیراز

3 - سپاهان

تیم میزبان تاریخ و مکان تیم میهمان

راه آهن - 1

ساعت:17:00 ۲۸ - شهریور - ۱۳۹۴ ورزشگاه:اکباتان

0 - استقلال خوزستان

دور یک چهارم پایانی

تیم میزبان تاریخ و مکان تیم میهمان

استقلال تهران - 1(5)

ساعت:15:20 ۰۴ - آذر - ۱۳۹۴ ورزشگاه:تختی تهران

1(4) - نفت تهران

تیم میزبان تاریخ و مکان تیم میهمان

راه آهن - 0

ساعت:15:00 ۱۴ - آبان - ۱۳۹۴ ورزشگاه:فولادشهر اصفهان

2 - سپاهان

تیم میزبان تاریخ و مکان تیم میهمان

تراکتورسازی - 2

ساعت:16:00 ۱۳ - آبان - ۱۳۹۴ ورزشگاه:دستگردی تهران

1 - سایپا

تیم میزبان تاریخ و مکان تیم میهمان

پرسپولیس - 0

ساعت:15:00 ۱۳ - آبان - ۱۳۹۴ ورزشگاه:فولادشهر اصفهان

2 - ذوب آهن اصفهان

دور نیمه نهایی

تیم میزبان تاریخ و مکان تیم میهمان

استقلال تهران - 2

ساعت:14:30 ۰۱ - دی - ۱۳۹۴ ورزشگاه:یادگار امام تبریز

1 - تراکتورسازی

تیم میزبان تاریخ و مکان تیم میهمان

سپاهان - 2(1)

ساعت:15:00 ۰۳ - آذر - ۱۳۹۴ ورزشگاه:فولادشهر اصفهان

2(4) - ذوب آهن اصفهان

دور نهایی

تیم میزبان تاریخ و مکان تیم میهمان

ذوب آهن اصفهان - 1

ساعت:20:30 ۰۹ - خرداد - ۱۳۹۵ ورزشگاه:نفت خرمشهر

1 - استقلال تهران