اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

جام حذفی
دوره فصل 95-96

دور 1

تیم میزبان تاریخ و مکان تیم میهمان

استقلال تهران - 2

ساعت:16:10 ۱۰ - مهر - ۱۳۹۵ ورزشگاه:تختی انزلی

0 - ملوان نوین انزلی

دور یک شانزدهم نهایی

تیم میزبان تاریخ و مکان تیم میهمان

استقلال تهران - 1

ساعت:16:40 ۱۰ - آبان - ۱۳۹۵ ورزشگاه:آزادی تهران

0 - مس کرمان

دور یک هشتم نهایی

تیم میزبان تاریخ و مکان تیم میهمان

استقلال تهران - 0(5)

ساعت:16:20 ۲۸ - آبان - ۱۳۹۵ ورزشگاه:آزادی تهران

0(3) - صبای قم

دور یک چهارم نهایی

تیم میزبان تاریخ و مکان تیم میهمان

نفت تهران - 3

ساعت:16:20 ۳۰ - آذر - ۱۳۹۵ ورزشگاه:تختی تهران

2 - استقلال تهران