اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال و الدحیل؟

نتیجه دیدار استقلال و الدحیل؟

گزینه اول:

برد استقلال

تعداد پاسخ: 820

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 16988

گزینه سوم:

برد الدحیل

تعداد پاسخ: 113