اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال و نفت آبادان؟

نتیجه دیدار استقلال و نفت آبادان؟

گزینه اول:

برد استقلال

تعداد پاسخ: 633

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 5534

گزینه سوم:

برد نفت آبادان

تعداد پاسخ: 174