اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال و العین؟

نتیجه دیدار استقلال و العین؟

گزینه اول:

برد استقلال

تعداد پاسخ: 1244

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 386

گزینه سوم:

برد العین

تعداد پاسخ: 374