اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال تهران و پرسپولیس؟

نتیجه دیدار استقلال تهران و پرسپولیس؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 11247

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 535

گزینه سوم:

برد پرسپولیس

تعداد پاسخ: 15130