نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال تهران و فولاد خوزستان؟

نتیجه دیدار استقلال تهران و فولاد خوزستان؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 2395

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 212

گزینه سوم:

برد فولاد خوزستان

تعداد پاسخ: 1331