اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال تهران و صبای قم؟

نتیجه دیدار استقلال تهران و صبای قم؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 101664

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 298

گزینه سوم:

برد صبای قم

تعداد پاسخ: 97394