اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
کدام تیم قهرمان جام حذفی خواهد شد؟

کدام تیم قهرمان جام حذفی خواهد شد؟

گزینه اول:

استقلال تهران

تعداد پاسخ: 24470

گزینه دوم:

ذوب آهن اصفهان

تعداد پاسخ: 6331