اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
از انتخاب منصوریان به عنوان سرمربی استقلال راضی هستید؟

از انتخاب منصوریان به عنوان سرمربی استقلال راضی هستید؟

گزینه اول:

بله

تعداد پاسخ: 8279

گزینه دوم:

خیر

تعداد پاسخ: 640