نظرسنجی
از عملکرد استقلال در نقل و انتقالات راضی هستید؟

از عملکرد استقلال در نقل و انتقالات راضی هستید؟

گزینه اول:

بله

تعداد پاسخ: 5549

گزینه دوم:

خیر

تعداد پاسخ: 1323