اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
آیا به آینده استقلال در لیگ شانزدهم امیدوار هستید؟

آیا به آینده استقلال در لیگ شانزدهم امیدوار هستید؟

گزینه اول:

بسیار امیدوارم

تعداد پاسخ: 11678

گزینه دوم:

تا اندازه ای امیدوارم

تعداد پاسخ: 1369

گزینه سوم:

امیدوارم

تعداد پاسخ: 1040

گزینه چهارم:

امیدوار نیستم

تعداد پاسخ: 2939