نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال تهران و فولاد خوزستان؟

نتیجه دیدار استقلال تهران و فولاد خوزستان؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 762

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 65

گزینه سوم:

برد فولادخوزستان

تعداد پاسخ: 92