نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال تهران و گسترش فولاد تبریز؟

نتیجه دیدار استقلال تهران و گسترش فولاد تبریز؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 3897

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 77

گزینه سوم:

برد گسترش فولاد تبریز

تعداد پاسخ: 277