نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال برابر تراکتورسازی چیست؟

نتیجه دیدار استقلال برابر تراکتورسازی چیست؟

گزینه اول:

برد استقلال

تعداد پاسخ: 1320

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 64

گزینه سوم:

برد تراکتورسازی

تعداد پاسخ: 741