نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال برابر پدیده مشهد چیست؟

نتیجه دیدار استقلال برابر پدیده مشهد چیست؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 791

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 81

گزینه سوم:

برد پدیده مشهد

تعداد پاسخ: 351