نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال برابر سپاهان چیست؟

نتیجه دیدار استقلال برابر سپاهان چیست؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 234

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 83

گزینه سوم:

برد سپاهان اصفهان

تعداد پاسخ: 193