نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال برابر نفت تهران چیست؟

نتیجه دیدار استقلال برابر نفت تهران چیست؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 3214

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 134

گزینه سوم:

برد نفت تهران

تعداد پاسخ: 778