نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال برابر نفت آبادان؟

نتیجه دیدار استقلال برابر نفت آبادان؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 1221

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 115

گزینه سوم:

برد نفت آبادان

تعداد پاسخ: 839