نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال برابر پیکان؟

نتیجه دیدار استقلال برابر پیکان؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 1058

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 61

گزینه سوم:

برد پیکان

تعداد پاسخ: 300