اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال برابر ماشین سازی؟

نتیجه دیدار استقلال برابر ماشین سازی؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 3341

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 145

گزینه سوم:

برد ماشین سازی

تعداد پاسخ: 197