اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال و السد قطر چیست؟

نتیجه دیدار استقلال و السد قطر چیست؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 4678

گزینه دوم:

برد السد قطر

تعداد پاسخ: 528