نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال برابر پرسپولیس چیست؟

نتیجه دیدار استقلال برابر پرسپولیس چیست؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 3311

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 166

گزینه سوم:

برد پرسپولیس

تعداد پاسخ: 845