اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال برابر ذوب آهن؟

نتیجه دیدار استقلال برابر ذوب آهن؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 3544

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 74

گزینه سوم:

برد ذوب آهن

تعداد پاسخ: 271