نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال برابر تراکتورسازی؟

نتیجه دیدار استقلال برابر تراکتورسازی؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 2757

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 108

گزینه سوم:

برد تراکتورسازی

تعداد پاسخ: 411