اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال برابر پدیده مشهد؟

نتیجه دیدار استقلال برابر پدیده مشهد؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 521

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 34

گزینه سوم:

برد پدیده مشهد

تعداد پاسخ: 579