اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال برابر پارس جنوبی؟

نتیجه دیدار استقلال برابر پارس جنوبی؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 2814

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 249

گزینه سوم:

برد پارس جنوبی

تعداد پاسخ: 1644