اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال برابر سپیدرود رشت؟

نتیجه دیدار استقلال برابر سپیدرود رشت؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 1936

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 222

گزینه سوم:

برد سپیدرودرشت

تعداد پاسخ: 535