اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال برابر فولاد خوزستان؟

نتیجه دیدار استقلال برابر فولاد خوزستان؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 4258

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 277

گزینه سوم:

برد فولاد خوزستان

تعداد پاسخ: 358