اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار دربی؟

نتیجه دیدار دربی؟

گزینه اول:

برد استقلال

تعداد پاسخ: 3658

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 130

گزینه سوم:

برد پرسپولیس

تعداد پاسخ: 3523