اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال برابر نفت تهران؟

نتیجه دیدار استقلال برابر نفت تهران؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 2778

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 65

گزینه سوم:

برد نفت تهران

تعداد پاسخ: 4559