اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال و گسترش فولاد؟

نتیجه دیدار استقلال و گسترش فولاد؟

گزینه اول:

برد استقلال

تعداد پاسخ: 1108

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 54

گزینه سوم:

برد گسترش فولاد

تعداد پاسخ: 3636