اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال برابر پیکان؟

نتیجه دیدار استقلال برابر پیکان؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 894

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 36

گزینه سوم:

برد پیکان

تعداد پاسخ: 2073