اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال برابر ایرانجوان بوشهر؟

نتیجه دیدار استقلال برابر ایرانجوان بوشهر؟

گزینه اول:

صعود استقلال

تعداد پاسخ: 11144

گزینه دوم:

صعود ایران جوان بوشهر

تعداد پاسخ: 3670