اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال برابر نفت آبادان؟

نتیجه دیدار استقلال برابر نفت آبادان؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 699

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 6

گزینه سوم:

برد نفت آبادان

تعداد پاسخ: 1336