اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال برابر تراکتورسازی؟

نتیجه دیدار استقلال برابر تراکتورسازی؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 4556

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 123

گزینه سوم:

برد تراکتورسازی

تعداد پاسخ: 771