اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال برابر سایپا؟

نتیجه دیدار استقلال برابر سایپا؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 3031

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 219

گزینه سوم:

برد سایپا

تعداد پاسخ: 253