اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال برابر پارس جنوبی؟

نتیجه دیدار استقلال برابر پارس جنوبی؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 1793

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 35

گزینه سوم:

برد پارس جنوبی

تعداد پاسخ: 159