اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
آیا از روند تیم فوتبال استقلال در فصل جاری راضی هستید؟

آیا از روند تیم فوتبال استقلال در فصل جاری راضی هستید؟

گزینه اول:

بله

تعداد پاسخ: 10642

گزینه دوم:

خیر

تعداد پاسخ: 2371