اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال برابر ذوب آهن؟

نتیجه دیدار استقلال برابر ذوب آهن؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 2066

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 60

گزینه سوم:

برد ذوب آهن

تعداد پاسخ: 439