اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال برابر الریان قطر؟

نتیجه دیدار استقلال برابر الریان قطر؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 2928

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 211

گزینه سوم:

برد الریان قطر

تعداد پاسخ: 188