اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال برابر پرسپولیس؟

نتیجه دیدار استقلال برابر پرسپولیس؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 4324

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 60

گزینه سوم:

برد پرسپولیس

تعداد پاسخ: 885