اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال و سیاه جامگان؟

نتیجه دیدار استقلال و سیاه جامگان؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 1200

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 10

گزینه سوم:

برد سیاه جامگان

تعداد پاسخ: 70